ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ KU-TQF

ประกาศเกี่ยวกับปัญหาการเข้าใช้ระบบระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค. 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. ช่วงเช้าเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงระเบิดทำให้ไฟดับที่อาคารทำให้ระบบไม่สามารถเข้าใช้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อไฟฟ้ามาแล้วและผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้แก้ไขระบบเครือข่ายแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. ระบบไฟฟ้าได้เกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งเนื่องจากอุปกรณ์สำรองไฟ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้อีก ขณะนี้ทางผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้แก้ไขปัญหาแล้ว ทีมงานพัฒนาระบบต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ประกาศเกี่ยวกับมคอ.5 ภาคต้น 2557 ขณะนี้ได้นำเข้าข้อมูลเกรดและการประเมินสำหรับทุกวิทยาเขตแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถอ่านขั้นตอนการเริ่มกรอกมคอ.5 ได้ที่นี่

กำหนดการการจัดทำข้อมูลในระบบมคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)

กิจกรรม/ฟอร์ม วันที่สามารถ
เริ่มกรอกข้อมูล
กำหนดการ
ข้อมูลสมบูรณ์
มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 12 ธันวาคม 2557 ก่อนเปิดภาคปลาย
มคอ.5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เริ่มกรอกได้แล้ว
ประมาณ 1 สัปดาห์
หลังกำหนด
การส่งเกรด
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
มคอ.3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เริ่มได้ทันที ก่อนเปิดภาคต้น
มคอ.4 และ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (ให้อัพโหลดเอกสาร pdf ผ่านระบบออนไลน์)
เริ่มได้ทันที
หมายเหตุ: ทางผู้ดูแลระบบจะต้องนำเข้าข้อมูลผลการเรียน และข้อมูลการประเมิน(บางส่วน) ในระบบก่อน จึงจะสามารถเปิดให้อาจารย์กรอกข้อมูลมคอ.5 ได้

แบบสอบถามผู้ใช้งานระบบมคอ.ออนไลน์

ขอรบกวนผู้ใช้งานระบบมคอ.ออนไลน์ ทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เข้าทำแบบสอบถาม ทีมงานขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เอกสารประกอบการอบรม

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหารเพื่อติดตามการกรอกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลมคอ.4 และ มคอ.6

เอกสารและคู่มือเพิ่มเติมสำหรับผู้ประสานงาน

เอกสารประกอบการอบรม

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหารเพื่อติดตามการกรอกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลมคอ.4 และ มคอ.6

เอกสารและคู่มือเพิ่มเติมสำหรับผู้ประสานงาน

การกรอกข้อมูลมคอ.5 ของภาคปลาย 2555 และ มคอ.7.

เนื่องจากระบบ มคอ.5 มีการดึงข้อมูลจากระบบเกรดออนไลน์ และระบบประเมิน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล    อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้อมูลเกรดยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่ได้มีการเปิดให้กรอกข้อมูล มคอ.5   ระบบจะเปิดให้เริ่มกรอกข้อมูล มคอ.5 ภายหลังสิ้นสุดกำหนดการส่งเกรดประมาณ 1 สัปดาห์   ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สำหรับฟอร์ม มคอ.7 ที่รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร จะเริ่มกรอกได้ ภายหลังจากที่ฟอร์มมคอ. 5 ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว


  • ทีมงานได้พัฒนาเว็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานและกระดานถามตอบสำหรับระบบฟอร์มมคอ.ออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้ที่นี่
  • การกรอกข้อมูลมคอ.5 ของวิทยาเขตสกลนครและวิทยาเขตศรีราชา. ขณะนี้ ระบบยังไม่มีข้อมูลหมู่เรียนและเกรดของภาคต้นสำหรับวิทยาเขตสกลนครและศรีราชา ดังนั้นในการกรอกข้อมูล ทางอาจารย์ผู้สอนจะต้องเพิ่มข้อมูลของหมู่เรียนเอง และต้องกรอกข้อมูลการกระจายเกรดเอง ทีมงานพัฒนาระบบต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้
  • สามารถเริ่มกรอกข้อมูล มคอ.5 เพื่อรายงานผลการดำเนินการรายวิชาของภาคต้น 2555 ได้แล้ว ก่อนจะเริ่มกรอกข้อมูลได้ ผู้รับผิดชอบการกรอกฟอร์ม มคอ.3 จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานมคอ.5 สำหรับแต่ละหมู่เรียน โดยสามารถกำหนดให้หลายหมู่เรียนกรอกฟอร์มร่วมกันได้ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน อ่านรายละเอียดวิธีการเริ่มต้นใช้งาน
    คลิป youtube อธิบายขั้นตอน: 1. ขั้นตอนการกำหนดผู้รับผิดชอบ (ดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบการกรอกมคอ.3), 2. การกรอกฟอร์มมคอ.5
  • ขณะนี้สามารถเริ่มกรอกข้อมูล มคอ.3 ของภาคปลาย 2555 ได้แล้ว ในการเริ่มกรอก ในหน้าแรก จะต้องเลือกภาคการศึกษาที่กรอกข้อมูลที่กล่องเลือกบริเวณมุมขวาบน หรือกดที่ปุ่มภาคการศึกษาที่ด้านล่าง ดังแสดงในรูป
  • ระบบฟอร์ม มคอ. จะมีผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1. อาจารย์ 2. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตร และ 3. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ก่อนที่อาจารย์จะกรอกข้อมูลในรายวิชาได้ ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรจะต้องป้อนข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีรายชื่อหลักสูตรให้เลือกเมื่อจะเปิดรายวิชา
  • สามารถชม คลิปแนะนำการกรอกฟอร์มมคอ.3 ได้ที่นี่

เข้าใช้ระบบเพื่อกรอกข้อมูลฟอร์ม มคอ.

อาจารย์ผู้สอนกรุณา login เพื่อเข้าใช้ระบบ
บัญชีผู้ใช้:
   ป้อนบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ต้องใส่ @ku.ac.th เช่น fengppt หรือ fengchj
รหัสผ่าน:
วิทยาเขต:
►►► สำหรับผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าใช้ระบบ
►►► ถ้ามีบัญชีผู้ใช้แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถขอรหัสผ่านทางอีเมล์
►►► ข้อมูลผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อค้นหา
แจ้งปัญหาการใช้งานและสอบถามเกี่ยวกับระบบมคอ. กรุณาติดต่อทางอีเมล tqf.cpe.ku@gmail.com