ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ KU-TQF

กำหนดการการจัดทำข้อมูลในระบบมคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)

กิจกรรม/ฟอร์ม วันที่สามารถ
เริ่มกรอกข้อมูล
กำหนดการ
ข้อมูลสมบูรณ์
มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 เริ่มกรอกข้อมูลบางส่วนได้แล้ว
16 มิ.ย. 61
มคอ.5 ปีการศึกษา 2560 เริ่มได้แล้ว
มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 เริ่มได้แล้ว
หมายเหตุ: ** ขณะนี้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แต่อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถเริ่มดำเนินการกรอกข้อมูลได้แล้ว

เอกสารจากปีการศึกษาก่อน ๆ

เอกสารประกอบการอบรม ปี 2556

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหารเพื่อติดตามการกรอกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลมคอ.4 และ มคอ.6

เอกสารและคู่มือเพิ่มเติมสำหรับผู้ประสานงาน

  • ขณะนี้สามารถเริ่มกรอกข้อมูล มคอ.3 ของภาคปลาย 2555 ได้แล้ว ในการเริ่มกรอก ในหน้าแรก จะต้องเลือกภาคการศึกษาที่กรอกข้อมูลที่กล่องเลือกบริเวณมุมขวาบน หรือกดที่ปุ่มภาคการศึกษาที่ด้านล่าง ดังแสดงในรูป
  • ระบบฟอร์ม มคอ. จะมีผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1. อาจารย์ 2. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตร และ 3. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ก่อนที่อาจารย์จะกรอกข้อมูลในรายวิชาได้ ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรจะต้องป้อนข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีรายชื่อหลักสูตรให้เลือกเมื่อจะเปิดรายวิชา
  • สามารถชม คลิปแนะนำการกรอกฟอร์มมคอ.3 ได้ที่นี่

เข้าใช้ระบบเพื่อกรอกข้อมูลฟอร์ม มคอ.

การกรอกมคอ.5 กรุณาทำที่ระบบใหม่ KU ISEA
อาจารย์ผู้สอนกรุณา login เพื่อเข้าใช้ระบบ
บัญชีผู้ใช้:
   ป้อนบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ต้องใส่ @ku.ac.th เช่น fengppt หรือ fengchj
รหัสผ่าน:
วิทยาเขต:
►►► สำหรับผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าใช้ระบบ
►►► ถ้ามีบัญชีผู้ใช้แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถขอรหัสผ่านทางอีเมล์
►►► ข้อมูลผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อค้นหา
แจ้งปัญหาการใช้งานและสอบถามเกี่ยวกับระบบมคอ. กรุณาติดต่อทางอีเมล tqf.cpe.ku@gmail.com