เข้าใช้ระบบเพื่อกรอกข้อมูลฟอร์ม มคอ.

ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง การ login อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
อาจารย์ผู้สอนกรุณา login เพื่อเข้าใช้ระบบ
บัญชีผู้ใช้: ป้อนบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ต้องใส่ @ku.ac.th เช่น fengppt หรือ fengchj
รหัสผ่าน:
วิทยาเขต:
►►► สำหรับผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าใช้ระบบ
►►► ถ้ามีบัญชีผู้ใช้แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อขอรหัสผ่านทางอีเมล
แจ้งปัญหาการใช้งานและสอบถามเกี่ยวกับระบบมคอ. กรุณาติดต่อทางอีเมล tqf.cpe.ku@gmail.com

ประกาศข่าว