รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งานในระบบฟอร์มมคอ.

ผู้ใช้งานในระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  1. อาจารย์. อาจารย์จะเป็นผู้กรอกข้อมูลมคอ.3 และมคอ.5 โดยจะเข้าใช้ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบเครือข่ายนนทรี   ในการเริ่มกรอกข้อมูล อาจารย์จะต้องเลือกหลักสูตรและเปิดรายวิชาที่รับผิดชอบ จากนั้นจึงจะสามารถป้อนข้อมูลเข้าในระบบ   ในกรณีที่ไม่พบหลักสูตรที่ต้องการสามารถติดต่อผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรหรือผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะเพื่อให้ป้อนข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ก่อนที่จะเริ่มกรอกข้อมูลของวิชาในหลักสูตรนั้นได้
    ขณะนี้ทีมงานกำลังพัฒนาการจัดการเกี่ยวกับรายวิชาที่ยืมจากวิทยาเขตอื่น สำหรับอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเหล่านี้ กรุณารออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ ทางทีมงานต้องขออภัยในความล่าช้าไว้ ณ ที่นี้
  2. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตร. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรจะต้องป้อนข้อมูลหัวข้อที่ต้องการพัฒนาในแต่ละด้านการเรียนรู้ ก่อนที่จะสามารถเริ่มกรอกข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรนั้นได้ (สามารถชมวิดีทัศน์แนะนำขั้นตอนได้โดยคลิกที่นี่)   ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะจะสามารถแต่งตั้งผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรได้
  3. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะ. รับผิดชอบการกรอกข้อมูลของหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรในคณะได้ (กรุณาคลิกที่นี่เพื่อชมวิดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการแต่งตั้งผู้ประสานงานของหลักสูตร)
    นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะมีหลักสูตรที่ยืมจากวิทยาเขตอื่น ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะจะเป็นผู้ยืมหลักสูตรเพื่อทำให้อาจารย์สามารถกรอกข้อมูลได้ (ทีมงานกำลังพัฒนาระบบงานส่วนนี้อยู่)