ขอรหัสผ่านระบบฟอร์ม มคอ.ทางอีเมล

ผู้ใช้ทั่วไปที่สามารถเข้าใช้อีเมล @ku.ac.th ได้จะสามารถเข้าใช้ระบบโดยใช้รหัสผ่านเครือข่ายนนทรีได้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใช้ในวิทยาเขตสกลนครหรือผู้ใช้อื่น ๆ ที่มีปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้ระบบด้วยรหัสผ่านดังกล่าวได้ สามารถเลือกให้ระบบสร้างรหัสผ่านพิเศษและส่งให้กับผู้ใช้ทางอีเมลเพื่อเข้าใช้ระบบได้

กรุณาป้อนข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ระบบมคอ.ทางอีเมล
บัญชีผู้ใช้: @
กรุณาป้อนบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ต้องใส่ @ku.ac.th เช่น fengppt หรือ fengchj จากนั้นเลือกโดเมนของอีเมล เช่น ku.ac.th, src.ku.ac.th, หรือ csc.ku.ac.th
คุณสามารถ กลับไปหน้าแรกของระบบมคอ.
แจ้งปัญหาการใช้งานและสอบถามเกี่ยวกับระบบมคอ. กรุณาติดต่อทางอีเมล tqf.cpe.ku@gmail.com
ถ้ามีปัญหาในการเข้าใช้ระบบ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 08-7485-7674